Порядок прийому та зарахування учнів в українську школу Барвінок”.

 

  1. До української школи “Барвінок приймаються діти з 3 до 14 років не залежно від їх соціальної,расової,національної,релігійної приналежності,але за умови відсутності протипоказань до їхнього навчання за станом здоров’я.

 

  1. Зарахування до школи відбувається на основі заяви батьків та після підписання Угоди. Перевагою при зарахуванні користуються сім’ї,діти яких вже є учнями школи за умови сплати за навчання в обумовлені угодою терміни.

 

  1. Рахунок за навчання виставляє бухгалтер школи та проплачується авансом за весь навчальний рік. За попереднім узгодженням з адміністрацією Школи можлтво провести оплату за навчання двума траншами. При цьому передплата в розмірі 50% від загальної суми повинна бути здійснена на протязі 30 діб з дня виставлення рахунку-фактури. Оплата другого траншу проводиться батьками не пізніше 1 лютого 2017р. Учень вважається офіційно зарахованним в Школу відразу після надходження оплати на банківський рахунок Школи.  Адміністрація залишає за собою право не допускати  учня до занять у випадку несплати за навчання у визначені терміни.

 

  1. Сума оплати за навчання дітей за 2016/2017 навчальний рік становить 570 (пятьсот сімдесят) євро.

 

  1. Кількість та наповнюванність груп в школі формується відповідно з даними обліку дітей, які навчаються а також на основі поданих заяв на навчання.

 

  1. Під час проходження запису до школи можливе тестування дітей для визначення лінгво-коммунікативного розвитку.